APEX World 2018.

Welcome on board…

Welcome on board….

Op het grootste APEX-only evenement ter wereld! Op 22 en 23 maart a.s. bent u van harte welkom in Rotterdam op het cruise­schip SS Rotterdam. Als bestuurs­lid van de nl.OUG, de Neder­landse Oracle User Group ben ik trots om mede­verant­woorde­lijk te zijn voor het organi­seren van dit jaar­lijkse event, en hoop ik u en zo’n 400 tot 500 deel­nemers uit binnen- en buitenland te ontvangen. Het is alweer de 9e keer dat het nl.OUG dit grote Oracle APEX-evenement organiseert en het zal net zoals vorige jaren spec­taculair worden. Als APEX-gebruiker mag je deze boot niet missen.

…we’re expecting you!”

ir. Learco Brizzi
Senior Oracle Consultant
T: +31 (0)6-50633145
E: lbrizzi@itium.nl

Kennis, inspi­ratie, eigen input en net­werken

Kom alles te weten over de nieuwe 5.2 versie van APEX, laat je uit de eerste hand infor­meren door key­notes van het ontwik­kel­team van APEX en volg paral­lel­ses­sies. Deel je kennis met andere APEX-­gebruikers en kom in contact met nieuwe mensen die interes­sant zijn voor je netwerk. Een aanrader is ook de Open Mic Night op donder­dagavond 22 november. Je kunt je laptop mee­nemen en tussen 20.00 en 22.00 uur je eigen werk laten zien, inspi­ratie opdoen en APEX-kennis met elkaar uitwis­selen.

Ook voor aan­stor­­mend talent

Vanuit Itium vinden we het belang­rijk om al in een vroeg stadium in contact te komen met de nieuwe gene­ratie van aan­komende IT’ers en begrijpen hoe we steeds sneller kunnen ontwik­kelen.
Dat is waarom ik op de tweede dag namens Itium als docent aan­wezig ben bij de zoge­naamde “Student Track”. Deze is speciaal opgezet om (informatica)­studenten kennis te laten maken met APEX en deze oplossing te positioneren als krachtige ontwik­keltool. Naast het snel ontwik­kelen van breed inzet­bare (web-)­applica­ties ligt de nadruk hierbij ook op de gebruikers­ervaring (UX) en het onder­zoeken hoe via API’s APEX aan externe services kan worden gekoppeld.

Neem Contact Met Ons Op

Graag komen wij in contact. Bel of mail om nader kennis te maken.

3 + 3 =