ITIUM

You are here: Projecten

Oracle Projecten

ITIUM_projecten_w1 Voor onze klanten hebben wij in de loop van de tijd meerdere projecten succesvol uitgevoerd, van klein tot groot. In verschillende branches, op basis van nacalculatie of fixed price.


Projectaanpak

Projecten worden doorgaans volgens de iteratieve methode uitgevoerd. Hierbij wordt het project opgedeeld in behapbare brokken en stappen. Belangrijk hierbij is om direct resultaat te kunnen laten zien. Hierdoor kan in een vroegtijdig stadium bijgestuurd worden. Ook zorgt dit voor een betere en heldere communicatie tussen alle betrokken partijen. Dit resulteert in systemen die aansluiten bij de wensen en eisen van gebruiker en organisatie.

U kunt complete projecten bij ons onderbrengen, van concept tot implementatie. Ook kunt u deelactiviteiten aan ons uitbesteden zoals informatie analyse of bouw.

Fixed-price of nacalculatie

Projecten kunnen op basis van fixed-price, nacalculatie of een mix van beide uitgevoerd worden. In het laatste geval worden sommige delen fixed-price opgeleverd, andere op basis van nacalcualtie. Het een en ander is afhankelijk van de mate waarin de wensen en eisen vantevoren te specificeren zijn.

Tijdwinst door unieke toolkit

package_64 Wij hebben een geavanceerde toolkit ontwikkeld. Met behulp van deze toolkit kunnen veel voorkomende wensen out-of-the-box gerealiseerd worden. De toolkit zetten wij in op al onze projecten, waardoor er een aanzienlijke tijdwinst wordt gerealiseerd. De toolkit bestaat uit een aantal modulen. Enkele voorbeelden zijn:
  • Elektronisch betalen via internet
  • Opmaken en versturen van e-mails en nieuwsbrieven (inclusief track & tracing)
  • Genereren .pdf bestanden (ideaal voor bijvoorbeeld facturen, orderbevestigingen, mailings etc.)