ITIUM

You are here: Detachering Case: Hypotheeksysteem

Case: Hypotheeksysteem Ninja

Beheer van het hypotheek systeem van Fortis Bank (Ninja).

Werkzaamheden

Bij mijn detachering bij het Shared Service Center Hypotheken (SSCH) van ABN AMRO in Woerden, heb ik de rol van modelmanager. Hetgeen betekent dat ik verantwoordelijk ben voor het configuratiebeheer van de diverse CA:Gen modellen en het implementeren van de software in de diverse OTAP-omgevingen. Daarnaast ben ik door mijn kennis en ervaring een vraagbaak op het terein van de ORACLE database voor de rest van het team.

Wat doet het systeem

In het SSCH vindt het applicatiebeheer van NINJA en een reeks satelliet systemen plaats. NINJA is het hypotheekadministratiesysteem voor het SSCH. Alle administratieve handelingen in de lifecycle van een hypotheek, nadat deze is gepasseerd bij de notaris, verlopen via en m.b.v. NINJA. M.a.w. een contractadministratie, waarin alle voorkomende administratieve handelingen welke voortvloeien uit de overeenkomst met de cliënt (het primaire proces oftewel het zogeheten ‘beheer van de portefeuille’), voor zover mogelijk geautomatiseerd, plaatsvinden.

Voorts kent NINJA geautomatiseerde interfaces met haar omgeving teneinde overige binnen de Back Office hypotheken, danwel bij andere Fortis-onderdelen belegde bedrijfsprocessen, te ondersteunen. Ninja heeft dienaangaande een twintigtal geautomatiseerde interfaces met andere systemen, zowel intern als extern: Treasury, FAS/Smartstream, SPRINT, GIS, WTK, BRUKA, Kadaster, ASR, Direktbank Dochters etc.

Naast het zuivere beheer van de hypotheekportefeuille zijn er nog een aantal gelieerde werkzaamheden belegd binnen de SSCH, zoals onder meer het beheer van de spaarhypotheekverzekeringsportefeuille en de financiële administratie hypotheken.

Flexibele opzet

NINJA kan gebruikt worden door andere partijen. Door flexibele oplossingen is het mogelijk om andere ‘Back Offices’ zelfstandig te bedienen. Dit impliceert dat een besluit om met meerdere ‘Back Offices’ van het zelfde systeem gebruik te maken, niet gelijktijdig hoeft te leiden tot het organisatorisch samenvoegen van zulke Back Offices. Andersom, wanneer een organisatorische samenvoeging de wens zou zijn, is het zeer wel mogelijk om via HOI het betreffende distributiekanaal via internet online-realtime in ‘haar’ administratie te laten kijken. Feitelijk wordt NINJA zowel multilabel als multi-organisatie gebruikt.

Produktbouwstenen zijn binnen NINJA parametriseerbaar (afdeling Process Control bij SSCH). Time-to-market is bepalend voor de na te streven procesefficiency. Het systeem kan makkelijk communiceren met andere systemen en wordt hierin ondersteunt door de open architectuur van de ontwikkelomgeving en het database management systeem (CA:GEN en ORACLE).
john4
  • Senior Oracle Ontwikkelaar
  • Ervaring met Oracle 10 jaar
  • Hobby’s: coaching voetbalteam

Quote
"Optimale bevoorrading is een complexe materie."

Rollen
  • Analist
  • Ontwerper
  • Ontwikkelaar